przechowywanie

Farby proszkowe muszą być sypkie, łatwo aplikowalne, zdolne do zachowania właściwości elektrostatycznych. Żeby spełnić te wymogi, muszą być odpowiednio przechowywane.

1. Czynniki wpływające na przechowywanie farb proszkowych:

  • Temperatura
  • Wilgotność
  • Zanieczyszczenie powietrza
  • Bezpośrednie nasłonecznienie

2. Zalecane optymalne warunki przechowywania farb proszkowych:

  • Temperatura nieprzekraczająca 25°C (min: 5°C, max: 35°C, nigdy poniżej 0°C)
  • Względna wilgotność powietrza: 50- 65%
  • Przechowywanie w suchym i  ciemnym pomieszczeniu

3. Informacje dotyczące pomieszczenia, w którym przechowywane są farby proszkowe.

Pomieszczenie magazynowe powinno być oddzielone od pomieszczenia, w którym dokonuje się aplikacji farby. Powinno być suche, wentylowane, ogrzewane zimą oraz niezbyt gorące latem. Należy bezwzględnie unikać ekspozycji farby na źródła ciepła oraz dobowe czy okresowe szybkie zmiany temperatury. Zmiany temperatury mogą prowadzić do gromadzenia się pary wodnej i w efekcie zbrylania się proszku.

Uwaga!

Farby proszkowe łatwo absorbują wilgoć z powietrza! Po otwarciu w ciepłej lakierni kartonu z farbą, która była przechowywana na mrozie, znajdujący się w folii proszek szybko zaabsorbuje wilgoć z powietrza. Farby proszkowe jednak nie akumulują wilgoci i przechowywane przez 24 godziny w pomieszczeniu z temperaturą, jaka panuje w lakierni, odzyskują swoje pierwotne właściwości.

Skontaktuj się
z nami

Siedziba firmy:

ul. Piłsudskiego 93g

10-449 Olsztyn, Polska

Tel. +48 89 537 51 52

Zakład produkcyjny:

Nowa Wieś Mała 32

11-040 Dobre Miasto, Polska

Tel. +48 89 532 44 10

formularz
kontaktowy