aplikacja farb proszkowych

Istnieją dwie główne metody aplikacji:

APLIKACJA ELEKTROSTATYCZNA (KORONA)

Natrysk elektrostatyczny, który jest najczęściej stosowaną metodą aplikacji, wykorzystuje ładunek elektryczny cząsteczek proszku.

  • Na elektrody pistoletu natryskowego przekazywane jest wysokie napięcie.
  • Powietrze wokół elektrody poddawane jest jonizacji.
  • Kiedy cząsteczki proszku przechodzą przez „chmurę jonów”, częściowo łączą się z nimi i jednocześnie zostają naładowane.

APLIKACJA ELEKTROKINETYCZNA (TRIBO)

Metoda ta w miejsce generatora wysokiego napięcia wykorzystuje ładunek powstający z tarcia.

  • Proszek przechodzący przez teflonową rurę wprawiany jest w ruch.
  • Ze względu na siłę tarcia i różnicę w oporności między teflonowym materiałem a cząsteczkami proszku, te ostatnie zostają naładowane i przyczepiają się do podłoża.

Skontaktuj się
z nami

Siedziba firmy:

ul. Piłsudskiego 93g

10-449 Olsztyn, Polska

Tel. +48 89 537 51 52

Zakład produkcyjny:

Nowa Wieś Mała 32

11-040 Dobre Miasto, Polska

Tel. +48 89 532 44 10

formularz
kontaktowy